אפקה סנטר הינו מרכז מסחרי בשטח של כ 10,000- מ"ר ויהיה המרכז המסחרי הראשון אשר

יקום וישרת את אלפי התושבים החלוצים של השכונה.

שטחי המסחר והתעסוקה של אפקה סנטר מהווים כ 65% משטחי המסחר והתעסוקה של השכונה.

שכונת ״אפקה״ בקרית ביאליק, נהנית מתכנון אורבני מתקדם, נגישות ומיקום מעולים, תשתיות

של עיר חכמה ופיתוח סביבתי עשיר.

נפח השכונה הצפוי הוא כ- 5,000 יח"ד למגורים בבניה רוויה, כ- 8,000 מ"ר מסחר, כ- 4,000

מ"ר תעסוקה וכ- 100,000 מ"ר מבני ציבור.

נכון לתחילת שנת 2021 , השכונה תהיה ברמת אכלוס של כ- 1,500 יח"ד. בית ספר יסודי ואשכולות

גנים קיימים ופועלים בשכונה כבר מסוף שנת 2019 .

החתך הסוציו-אקונומי בשכונה מאופיין בזוגות צעירים ומשפחות צעירות בעלות אופי חילוני.

סרטון הפרויקט: